Aktuality


Pondělí: 07:30 - 10:30
Úterý:     16:00 - 19:00
Pasování čtenářů


Dne 7. 6. 2017 již tradičně proběhlo v obecní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Akce se zúčastnili také rodiče, kterým děti pod vedením paní učitelky předvedly krásné vystoupení.  

Za fotografie vděčíme paní Kopřivové, která celou akci zdokumentovala a paní ředitelce, jež moderovala celý průběh. 

(Více foto v sekci Fotogalerie)

Noc s Andersenem


V pátek 31. března proběhl již třetí ročník akce s názvem "Noc s Andersenem". Přihlásilo se celkem 23 dětí. V tomto hojném počtu jsme si podvečer ohromně užili. Začali jsme seznamovacími hrami na parkovišti před knihovnou a poté jsme se přesunuli zpět do knihovny, kde děti kreativně tvořily. 

Tématem letošní noci byl komiks Čtyřlístek. I děti si ve skupinkách vytvořily vlastní komiksy a další výtvory na téma "Velikonoce". Vytvořené komiksy Vašich dětí si můžete prohlédnout v prostorách chodby před knihovnou. 

Rádi bychom děti pochválili za vzorné chování a nadšení do všech aktivit. Těšíme se na další ročník "Noci s Andersenem" a doufáme, že se tato akce stane v naší knihovně oblíbenou tradicí.